Đặt lịch sửa chữa

Điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Đại lý Ford chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian sửa chữa.

Thông tin xe

Chọn xe
Biển số
Chọn ngày sửa chữa
Nội dung sửa chữa

Thông tin liên hệ

Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email