Các Phiên bản:Ford Explorer
Explorer Limited
ford-explorer-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

2,268,000,000 VNĐ