Các Phiên bản:Ford Ranger
Wildtrak 2.0L AT (4X4)
wt 21 anh dai dien cam

Giá niêm yết:

925,000,000 VNĐ

Wildtrak 2.0L AT (4X2)
wt 21 anh dai dien cam

Giá niêm yết:

853,000,000 VNĐ

XLS 2.2L 4X2 AT
xls 2021 anh dai dien xanh moi

Giá niêm yết:

650,000,000 VNĐ

XLS 2.2L 4X2 MT
xls 2021 anh dai dien do

Giá niêm yết:

630,000,000 VNĐ

XL 2.2L 4X4 MT
xl 21 anh dai dien da sua

Giá niêm yết:

616,000,000 VNĐ

XLT 2.0L 4X4 AT Limited
xlt li 21 anh dai dien da sua

Giá niêm yết:

799,000,000 VNĐ