Các Phiên bản:Ford Transit
Cao cấp ( Luxury)
ford-transit-cao-cap

Giá niêm yết:

780,000,000 VNĐ

Giá khuyến mại: Tặng Gói Phụ Kiện 10 Triệu

Tiêu chuẩn ( SVP)
ford-transit-tieu-chuan

Giá niêm yết:

740,000,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: Tặng Gói Phụ Kiện 10 Triệu

Tiêu chuẩn (MID)
ford-transit-tieu-chuan-trang-bi-them

Giá niêm yết:

735,000,000 VNĐ

Giá khuyến mại: Tặng Gói Phụ Kiện 10 Triệu